Mongolian / монгол хэл

Bible Mongolian
Сүр Жавхлангийн Хаан